Sněmovní tisk 378
Zákon o veřejné podpoře - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 9. 1999.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 378/0 dne 29. 9. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 9. 1999 (usnesení č. 173). Určil zpravodaje: Miroslava Němcová a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 11. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 552).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 378/3, který byl rozeslán 19. 1. 2000 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 28. 1. 2000 na 21. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 782).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 23. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 179, dokument 179/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro evropskou integraci.

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 17. 2. 2000 a přijal usnesení č. 136, které bylo rozdáno jako tisk 179/1 (pozměňovací návrhy).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 3. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 3. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 3. 2000.

Zákon vyhlášen 24. 3. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 21 pod číslem 59/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Podpora veřejná

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: Evropská dohoda o přidružení, kontrola restriktivních praktik, kontrola státní pomoci, podpora podnikání, schválení restriktivních praktik, soutěžní právo, státní podporaISP (příhlásit)