Sněmovní tisk 361
Novela zákona o jednacím řádu PS

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

JUDr. Stanislav Gross předložil sněmovně návrh zákona 20. 9. 1999Stanislav Gross.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 361/0 dne 22. 9. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 9. 1999. Vláda zaslala stanovisko 30. 9. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 10. 1999 jako tisk 361/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 9. 1999 (usnesení č. 173). Určil zpravodaje: JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 10. 1999 na 17. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 494).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 361/4, který byl rozeslán 19. 1. 2000 v 18:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 1. 2000 na 21. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 765).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 165, dokument 165/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Vlastimil Šubrt).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 9. 2. 2000 a přijal usnesení č. 149, které bylo rozdáno jako tisk 165/1 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 16. 2. 2000 a přijal usnesení č. 130, které bylo rozdáno jako tisk 165/2 (nezabývat se).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 3. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 3. 2000.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 3. 2000.

Zákon vyhlášen 14. 3. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 17 pod číslem 47/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Řád jednací, Zákonodárná činnost Parlamentu

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dolní komora, jednací řád parlamentu, legislativní proces, přibližování legislativy, uplatňování právních předpisů EUISP (příhlásit)