Sněmovní tisk 308
Smlouva mezi ČR a Polskou r. o údržbě hraničních silnic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 27. 7. 1999.
Zástupce navrhovatele: Peltrám Antonín.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 308/0 dne 4. 8. 1999.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 17. 8. 1999. Určil zpravodaje: Ing. Vlasta Štěpová, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 10. 1999 na 17. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 488).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 12. 1. 2000 usnesení doručené poslancům jako tisk 308/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 25. 1. 2000 na 21. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 735).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 31. 1. 2000.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 24. 2. 2000.

Senát

 • PS

  Antonín Peltrám předložil Senátu mezinárodní smlouvu 24. 1. 2000 jako senátní tisk 159/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Emil Škrabiš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Vítězslav Matuška).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 9. 2. 2000 a přijal usnesení č. 222, které bylo rozdáno jako tisk 159/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 2. 2000 a přijal usnesení č. 118, které bylo rozdáno jako tisk 159/2 (vyslovuje souhlas).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, pohraniční oblast, Polsko, přeshraniční doprava, silniční síťISP (příhlásit)