Usnesení PS č. 735

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o údržbě silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic na česko-polských státních hranicích, podepsaná ve Varšavě dne 9. března 1998 /sněmovní tisk 308/ - druhé čtení (25. ledna 2000)

Související sněmovní tisky

308 Smlouva mezi ČR a Polskou r. o údržbě hraničních silnic
ISP (příhlásit)