Sněmovní tisk 303
Smlouva mezi ČR a Polskou r. o spolup. v hranič. otázkách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 16. 7. 1999.
Zástupce navrhovatele: Grulich Václav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 303/0 dne 26. 7. 1999.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 4. 8. 1999. Určil zpravodaje: Ing. Vlasta Štěpová, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 10. 1999 na 17. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 486).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 12. 1. 2000 usnesení doručené poslancům jako tisk 303/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 25. 1. 2000 na 21. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 730).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 31. 1. 2000.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 10. 2. 2000.

Senát

 • PS

  Václav Grulich předložil Senátu mezinárodní smlouvu 24. 1. 2000 jako senátní tisk 155/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Vítězslav Matuška) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Emil Škrabiš).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 2. 2000 a přijal usnesení č. 114, které bylo rozdáno jako tisk 155/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 9. 2. 2000 a přijal usnesení č. 221, které bylo rozdáno jako tisk 155/2 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 15. 2. 2000.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 10. 9. 2002 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 43 pod číslem 96/2002 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, hranice, pohraniční oblast, Polsko, přeshraniční spolupráceISP (příhlásit)