Usnesení PS č. 730

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v hraničních otázkách /sněmovní tisk 303/ - druhé čtení (25. ledna 2000)

Související sněmovní tisky

303 Smlouva mezi ČR a Polskou r. o spolup. v hranič. otázkách
ISP (příhlásit)