Sněmovní tisk 20
Návrh novely ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 20/0 dne 31. 7. 1998.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 8. 1998. Vláda zaslala stanovisko 3. 9. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 9. 1998 jako tisk 20/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 1998. Určil zpravodaje: Mgr. Milan Zuna a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 16. 10. 1998 na 5. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 63, usnesení č. 59).Hesla věcného rejstříku: Poslanci, Ústava České republiky, Ústavní soud

Deskriptory EUROVOCu: parlamentní imunita, poslanec parlamentu, trestní stíhání, trestný čin, ústavaISP (příhlásit)