Sněmovní tisk 20/0
Návrh novely ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
ISP (příhlásit)