Sněmovní tisk 194
Návrh novely zák. o státní památkové péči

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Radko Martínek, Jaromír Talíř, Miloslav Kučera st.) předložila sněmovně návrh zákona 22. 4. 1999.
Zástupce navrhovatele: Martínek Radko a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 194/0 dne 23. 4. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 4. 1999. Vláda zaslala stanovisko 28. 5. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 5. 1999 jako tisk 194/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 6. 1999 (usnesení č. 136). Určil zpravodaje: Kateřina Dostálová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 6. 1999 na 15. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 354).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 194/3, který byl rozeslán 14. 10. 1999 v 18:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 11. 1999 na 17. schůzi.
  Schválen návrh na opakování 2. čtení (hlasování č. 740, usnesení č. 592).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 11. 1999 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 11. 1999 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 194/4, který byl rozeslán 30. 11. 1999 v 18:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 12. 1999 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 625).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 135, dokument 135/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Mgr. Václav Jehlička).

 • V
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 9. 12. 1999 a přijal usnesení č. 121, které bylo rozdáno jako tisk 135/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 12. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 1999.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 1999.

Zákon vyhlášen 30. 12. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 111 pod číslem 361/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Památky kulturní, Podnikání

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Kultura

Deskriptory EUROVOCu: fyzická osoba, odborná kvalifikace, ochrana kulturního dědictvíISP (příhlásit)