Sněmovní tisk 182
Úmluva o pravomoci orgánů ve věcech rodičovské zodpověd.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 13. 4. 1999.
Zástupce navrhovatele: Motejl Otakar.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 182/0 dne 15. 4. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 22. 4. 1999 (usnesení č. 113). Určil zpravodaje: Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 6. 1999 na 13. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 318).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 15. 10. 1999 na 17. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 470).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 21. 10. 1999.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 11. 11. 1999.

Senát

 • PS

  Otakar Motejl předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 90/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (MUDr. Martin Dvořák) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Jan Zahradníček), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (RNDr. Oldřich Dočekal), Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 3. 11. 1999 a přijal usnesení č. 26, které bylo rozdáno jako tisk 90/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 4. 11. 1999 a přijal usnesení č. 99, které bylo rozdáno jako tisk 90/1 (vyslovuje souhlas).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 4. 11. 1999 a přijal usnesení č. 88, které bylo rozdáno jako tisk 90/3 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 4. 11. 1999 a přijal usnesení č. 80, které bylo rozdáno jako tisk 90/4 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 23. 11. 1999.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 31. 12. 2001 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 58 pod číslem 141/2001 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: ochrana dítěte, poručenství, práva dítěte, právo dozoru, rodičovská odpovědnostISP (příhlásit)