Sněmovní tisk 155
Vládní návrh zákona o ochraně veřejného zdraví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 3. 1999.
Zástupce navrhovatele: David Ivan.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Ochrana zdraví

Deskriptory EUROVOCu: epidemiologie, pitná voda, potravinová legislativa, pracovní podmínky, prevence nemocí, státní zdravotní služba, veřejná hygiena, zdraví veřejnosti, zdravotní politika, zdravotní riziko, zdravotní systém, životní podmínkyISP (příhlásit)