Sněmovní tisk 133
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 15. 2. 1999.
Zástupce navrhovatele: Dostál Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 133/0 dne 22. 2. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 25. 2. 1999 (usnesení č. 85). Určil zpravodaje: PhDr. Lubomír Zaorálek a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 31. 3. 1999 na 10. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 222).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 7. 7. 1999 na 15. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 389).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 12. 7. 1999.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 29. 7. 1999.

Senát

 • PS

  Pavel Dostál předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 58/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Mgr. Václav Jehlička) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (RNDr. Oldřich Dočekal).

 • V
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 21. 7. 1999 a přijal usnesení č. 72, které bylo rozdáno jako tisk 58/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 7. 1999 a přijal usnesení č. 54, které bylo rozdáno jako tisk 58/2 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 10. 8. 1999.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 25. 9. 2000 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 42 pod číslem 99/2000 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: archeologie, kulturní spolupráce, ochrana kulturního dědictvíISP (příhlásit)