Sněmovní tisk 1245
Dodatek k doh. mezi ČR a Mez. ag. pro atom. enerii

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 1. 2. 2002.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1245/0 dne 5. 2. 2002.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 6. 2. 2002 (usnesení č. 517). Určil zpravodaje: RNDr. Jiří Payne a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 3. 2002 na 47. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 2160).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 15. 4. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1245/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 26. 4. 2002 na 49. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2256).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 9. 5. 2002.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 30. 5. 2002.

Senát

 • PS

  Vladimír Špidla předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 324/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Vítězslav Matuška).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 5. 2002 a přijal usnesení č. 161, které bylo rozdáno jako tisk 324/1 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 5. 6. 2002.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 12. 6. 2003 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 33 pod číslem 74/2003 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Mezinárodní agentura pro atomovou energii, nešíření jaderných zbraníISP (příhlásit)