Usnesení PS č. 2160

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dodatkový protokol k Dohodě mezi Českou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, podepsaný dne 28. září 1999 ve Vídni /sněmovní tisk 1245/ - prvé čtení (15. března 2002)

Související sněmovní tisky

1245 Dodatek k doh. mezi ČR a Mez. ag. pro atom. enerii
ISP (příhlásit)