Sněmovní tisk 1244
Smlouva mezi ČR a Jugoslávií o soc. zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 1. 2. 2002.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1244/0 dne 4. 2. 2002.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 6. 2. 2002 (usnesení č. 517). Určil zpravodaje: MUDr. Jan Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 3. 2002 na 47. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 2159).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 15. 4. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1244/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 26. 4. 2002 na 49. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2255).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 9. 5. 2002.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 30. 5. 2002.

Senát

 • PS

  Vladimír Špidla předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 323/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Doc.MUDr. Karel Barták, CSc.) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Vítězslav Matuška).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 5. 2002 a přijal usnesení č. 162, které bylo rozdáno jako tisk 323/2 (odročuje jednání).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 22. 5. 2002 a přijal usnesení č. 87, které bylo rozdáno jako tisk 323/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 29. 5. 2002 a přijal usnesení č. 173, které bylo rozdáno jako tisk 323/3 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 5. 6. 2002.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Republika Srbsko, sociální zabezpečeníISP (příhlásit)