Sněmovní tisk 117
Smlouva mezi ČR a Indickou rep. o zamezení dvojího daně

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 25. 1. 1999.
Zástupce navrhovatele: Svoboda Ivo.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 117/0 dne 26. 1. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 3. 2. 1999 (usnesení č. 76). Určil zpravodaje: JUDr. Ing. Jiří Karas a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 31. 3. 1999 na 10. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 219).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 23. 4. 1999 usnesení doručené poslancům jako tisk 117/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 23. 6. 1999 usnesení doručené poslancům jako tisk 117/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 7. 7. 1999 na 15. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 387).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 12. 7. 1999.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 29. 7. 1999.

Senát

 • PS

  Pavel Mertlík předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 55/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Vítězslav Matuška).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 21. 7. 1999 a přijal usnesení č. 119, které bylo rozdáno jako tisk 55/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 7. 1999 a přijal usnesení č. 57, které bylo rozdáno jako tisk 55/2 (vyslovuje souhlas).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, IndieISP (příhlásit)