Sněmovní tisk 1162
V. zák. o úřednících územních samospráv. celků - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 11. 2001.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1162/0 dne 15. 11. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 11. 2001 (usnesení č. 476). Určil zpravodaje: Ing. Alena Páralová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 12. 2001 na 43. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1910).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1162/2, který byl rozeslán 15. 3. 2002 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 3. 2002 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 383, usnesení č. 2185).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 268, dokument 268/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Stanislav Bělehrádek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (MUDr. Luděk Sefzig), Ústavně-právní výbor (Ing. Jaroslav Šula).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 11. 4. 2002 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 268/2 (záznam z jednání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 18. 4. 2002 a přijal usnesení č. 99, které bylo rozdáno jako tisk 268/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 18. 4. 2002 a přijal usnesení č. 105, které bylo rozdáno jako tisk 268/3 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 2. 5. 2002 poslancům jako tisk 1162/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 5. 2002 poslancům jako tisk 1162/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 13. 6. 2002 na 51. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 26, usnesení č. 2323).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 6. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 6. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 7. 2002.

Zákon vyhlášen 12. 7. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 114 pod číslem 312/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC), Zaměstnanci

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: místní orgány státní správy, odborná kvalifikace, povinnosti úředníka, práva úředníka, region, státní úředníkISP (příhlásit)