Usnesení PS č. 2185

k vládnímu návrhu zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1162/ - třetí čtení (22. března 2002)
ISP (příhlásit)