Sněmovní tisk 1160
V. zák. o ukončení činnosti okresních úřadů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 11. 2001.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 285, dokument 285/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Stanislav Bělehrádek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Jan Hadrava), Ústavně-právní výbor (Ing. Ondřej Feber), Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Adolf Jílek), Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Václav Jehlička), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MVDr. Jiří Liška).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 2. 5. 2002 a přijal usnesení č. 106, které bylo rozdáno jako tisk 285/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 2. 5. 2002 a přijal usnesení č. 272, které bylo rozdáno jako tisk 285/2 (zamítá).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 2. 5. 2002 a přijal usnesení č. 146, které bylo rozdáno jako tisk 285/3 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 2. 5. 2002 a přijal usnesení č. 81, které bylo rozdáno jako tisk 285/4 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 9. 5. 2002 a přijal usnesení č. 114, které bylo rozdáno jako tisk 285/5 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 5. 2002 a přijal usnesení č. 3, které bylo rozdáno jako tisk 285/6 (záznam z jednání).

  Pozměňovací návrhy byly rozdány jako tisk 285/7.

 • S

  Návrh projednán dne 14. 5. 2002 na 17. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 383).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 22. 5. 2002 poslancům jako tisk 1160/10.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 22. 5. 2002 poslancům jako tisk 1160/11.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 13. 6. 2002 na 51. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 25, usnesení č. 2322).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 6. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 6. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 7. 2002.

Zákon vyhlášen 18. 7. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 117 pod číslem 320/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství, Občan, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: administrativní členění, místní orgány státní správy, správní reforma, struktura státní správy, veřejná správaISP (příhlásit)