Sněmovní tisk 1156
Vládní návrh zákona o obcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 11. 2001.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 281, dokument 281/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Jiří Brýdl) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Jaroslav Kubera).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 2. 5. 2002 a přijal usnesení č. 103, které bylo rozdáno jako tisk 281/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 2. 5. 2002 a přijal usnesení č. 110, které bylo rozdáno jako tisk 281/2 (pozměňovací návrhy).

  Pozměňovací návrhy byly rozdány jako tisk 281/3.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 22. 5. 2002 poslancům jako tisk 1156/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 21. 5. 2002 poslancům jako tisk 1156/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 13. 6. 2002 na 51. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 22, usnesení č. 2320).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 6. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 6. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 7. 2002.

Zákon vyhlášen 12. 7. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 114 pod číslem 313/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Správa obcí a měst

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dělba pravomocí, místní orgány státní správy, obecISP (příhlásit)