Sněmovní tisk 1150
Vládní návrh školského zákona - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 11. 2001.
Zástupce navrhovatele: Zeman Eduard.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Školství

Deskriptory EUROVOCu: organizace školství, přístup ke vzdělání, reforma školství, síť škol, školní vzdělávání, školská legislativa, školský systém, školstvíISP (příhlásit)