Sněmovní tisk 1138
Dohoda mezi ČR, PR a SR o mnohonárodní brigádě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 30. 10. 2001.
Zástupce navrhovatele: Tvrdík Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1138/0 dne 5. 11. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 15. 11. 2001 (usnesení č. 476). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5. 12. 2001 na 43. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1919).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 15. 3. 2002 na 47. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2157).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 2. 4. 2002.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 18. 4. 2002.

Senát

 • PS

  Jaroslav Tvrdík předložil Senátu mezinárodní smlouvu 2. 4. 2002 jako senátní tisk 244/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Jiří Pospíšil).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 4. 2002 a přijal usnesení č. 135, které bylo rozdáno jako tisk 244/1 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 24. 4. 2002.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 22. 11. 2002 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 55 pod číslem 125/2002 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, obranná politika, Polsko, Slovensko, vojenská spolupráceISP (příhlásit)