Sněmovní tisk 113
Evropská sociální charta

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 21. 1. 1999.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 113/0 dne 25. 1. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 3. 2. 1999 (usnesení č. 76). Určil zpravodaje: PhDr. Stanislav Volák a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1., 2. 4. 1999 na 10. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 239).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 8. 7. 1999 na 15. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 400).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 12. 7. 1999.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 4. 8. 1999.

Senát

 • PS

  Vladimír Špidla předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 52/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MVDr. František Bartoš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Vítězslav Matuška), Ústavně-právní výbor (JUDr. Richard Falbr), Výbor pro evropskou integraci (Doc.MUDr. Jaroslava Moserová, DrSc.).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 21. 7. 1999 a přijal usnesení č. 16, které bylo rozdáno jako tisk 52/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 21. 7. 1999 a přijal usnesení č. 67, které bylo rozdáno jako tisk 52/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 7. 1999 a přijal usnesení č. 58, které bylo rozdáno jako tisk 52/3 (vyslovuje souhlas).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 21. 7. 1999 a přijal usnesení č. 54, které bylo rozdáno jako tisk 52/4 (vyslovuje souhlas).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 29. 7. 1999 a přijal usnesení č. 72, které bylo rozdáno jako tisk 52/5 (doporučuje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 3. 8. 1999 a přijal usnesení č. 73, které bylo rozdáno jako tisk 52/6 (doporučuje).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 10. 8. 1999.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 29. 2. 2000 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 7 pod číslem 14/2000 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Evropa, evropská sociální charta, sociální právaISP (příhlásit)