Usnesení PS č. 239

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská sociální charta (1961), Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě (1988), Protokol pozměňující Evropskou sociální chartu (1991) /sněmovní tisk 113/ - prvé čtení (2. dubna 1999)

Související sněmovní tisky

113 Evropská sociální charta
ISP (příhlásit)