Sněmovní tisk 1129
Protokol k Úmluvě o předávání odsouzených osob

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 26. 10. 2001.
Zástupce navrhovatele: Bureš Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1129/0 dne 5. 11. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 15. 11. 2001 (usnesení č. 476). Určil zpravodaje: Ing. Vlasta Štěpová, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5. 12. 2001 na 43. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1918).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 15. 3. 2002 na 47. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2156).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 2. 4. 2002.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 24. 4. 2002.

Senát

 • PS

  Jaroslav Bureš předložil Senátu mezinárodní smlouvu 2. 4. 2002 jako senátní tisk 243/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 7. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Vladimír Kulhánek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. František Kroupa).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 4. 2002 a přijal usnesení č. 142, které bylo rozdáno jako tisk 243/2 (vyslovuje souhlas).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 4. 2002 a přijal usnesení č. 98, které bylo rozdáno jako tisk 243/1 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 21. 5. 2002.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 20. 2. 2003 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 13 pod číslem 26/2003 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, mezinárodní trestní právo, soudní spolupráce, soudní spolupráce EU v trestních věcechISP (příhlásit)