Sněmovní tisk 1113
Mezinárodní úmluva na ochranu nových odrůd rostlin

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 10. 10. 2001.
Zástupce navrhovatele: Fencl Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1113/0 dne 16. 10. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 17. 10. 2001 (usnesení č. 463). Určil zpravodaje: Mgr. Václav Nájemník a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5. 12. 2001 na 43. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1915).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 15. 3. 2002 na 47. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2153).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 2. 4. 2002.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 25. 4. 2002.

Senát

 • PS

  Jan Fencl předložil Senátu mezinárodní smlouvu 2. 4. 2002 jako senátní tisk 240/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Emil Škrabiš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (RNDr. Oldřich Dočekal).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 10. 4. 2002 a přijal usnesení č. 244, které bylo rozdáno jako tisk 240/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 4. 2002 a přijal usnesení č. 143, které bylo rozdáno jako tisk 240/2 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 21. 5. 2002.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 18. 10. 2004 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 50 pod číslem 109/2004 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, ochrana rostlinISP (příhlásit)