Sněmovní tisk 1111
Sml. mezi ČR a Státem Kuvajt o zamezení dvojímu zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 10. 10. 2001.
Zástupce navrhovatele: Rusnok Jiří.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1111/0 dne 17. 10. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 17. 10. 2001 (usnesení č. 463). Určil zpravodaje: JUDr. Ing. Jiří Karas a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5. 12. 2001 na 43. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1913).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 31. 1. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1111/1.
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 4. 3. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1111/2.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 15. 3. 2002 na 47. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2151).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 2. 4. 2002.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 24. 4. 2002.

Senát

 • PS

  Jiří Rusnok předložil Senátu mezinárodní smlouvu 2. 4. 2002 jako senátní tisk 238/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Rückl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Vítězslav Matuška).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 4. 2002 a přijal usnesení č. 139, které bylo rozdáno jako tisk 238/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 4. 2002 a přijal usnesení č. 251, které bylo rozdáno jako tisk 238/1 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 21. 5. 2002.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 16. 4. 2004 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 18 pod číslem 48/2004 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, KuvajtISP (příhlásit)