Sněmovní tisk 1106
Úmluva o persistentních organických polutantech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 3. 10. 2001.
Zástupce navrhovatele: Kužvart Miloš.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1106/0 dne 5. 10. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 17. 10. 2001 (usnesení č. 463). Určil zpravodaje: Ing. Petr Šulák a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5. 12. 2001 na 43. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1912).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 15. 3. 2002 na 47. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2149).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 2. 4. 2002.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 9. 5. 2002.

Senát

 • PS

  Miloš Kužvart předložil Senátu mezinárodní smlouvu 2. 4. 2002 jako senátní tisk 236/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Petr Smutný) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaroslav Horák).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 10. 4. 2002 a přijal usnesení č. 96, které bylo rozdáno jako tisk 236/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 4. 2002 a přijal usnesení č. 137, které bylo rozdáno jako tisk 236/2 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 21. 5. 2002.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 7. 4. 2006 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 21 pod číslem 40/2006 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: ochrana životního prostředí, zdravotní politikaISP (příhlásit)