Sněmovní tisk 1062
Návrh zákona o poskytování dotací soukromým školám

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Josef Janeček, Vilém Holáň, Václav Krása) předložila sněmovně návrh zákona 26. 9. 2001.
Zástupce navrhovatele: Janeček Josef a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1062/0 dne 1. 10. 2001.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 10. 2001. Vláda zaslala stanovisko 24. 10. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům jako tisk 1062/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 31. 10. 2001 (usnesení č. 471). Určil zpravodaje: Mgr. Václav Pícl a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 11. 2001 na 43. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení. Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 11. 2001 na 43. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 121, usnesení č. 1897).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 8. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 155, dokument 155/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 8. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Irena Ondrová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Mgr. Soňa Paukrtová).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 18. 12. 2001 a přijal usnesení č. 99, které bylo rozdáno jako tisk 155/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 18. 12. 2001 a přijal usnesení č. 164, které bylo rozdáno jako tisk 155/2 (nezabývat se).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 12. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 12. 2001.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2001.

Zákon vyhlášen 16. 1. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 7 pod číslem 16/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Školství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Politika, Pracovní síla, Školství

Deskriptory EUROVOCu: bezplatné školství, hlídání dětí, náklady na vzdělávání, politika vzdělávání, soukromé školství, speciální vzdělávání, státní podporaISP (příhlásit)