Sněmovní tisk 827
Vládní návrh zák. o státní památkové péči - RJ

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 1. 2001.
Zástupce navrhovatele: Dostál Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 827/0 dne 1. 2. 2001.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 2. 2001 (usnesení č. 369). Určil zpravodaje: Ing. Jaromír Talíř a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 21. 2. 2001 na 34. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 21. 2. 2001 na 34. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 72, usnesení č. 1426).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 34, dokument 34/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Václav Jehlička).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 22. 3. 2001 a přijal usnesení č. 37, které bylo rozdáno jako tisk 34/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 4. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 4. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 4. 2001.

Zákon vyhlášen 27. 4. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 58 pod číslem 146/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Památky kulturní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Kultura, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: fyzická osoba, ochrana kulturního dědictví, památkaISP (příhlásit)