Sněmovní tisk 652
Vládní návrh zákona o státním podniku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 6. 2000.
Zástupce navrhovatele: Grégr Miroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 652/0 dne 15. 6. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 6. 2000 (usnesení č. 298). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Plachý a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 10. 2000 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1227).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 1. 2001 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 1. 2001 na 32. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 652/2, který byl rozeslán 24. 1. 2001 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 1. 2001 na 32. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 74, usnesení č. 1401).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 7, dokument 7/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Alexandr Novák) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Jaroslav Doubrava).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 2. 2001 a přijal usnesení č. 29, které bylo rozdáno jako tisk 7/1 (nezabývat se).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 2. 2001 a přijal usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako tisk 7/2 (nezabývat se).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 3. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 3. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 3. 2001.

Zákon vyhlášen 21. 3. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 41 pod číslem 103/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Majetek České republiky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan

Deskriptory EUROVOCu: podnikové vedení, veřejné vlastnictví, veřejný majetek, založení společnosti, zrušení společnostiISP (příhlásit)