Sněmovní tisk 548
Vládní návrh zákona o ekologickém zemědělství - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 2. 2000.
Zástupce navrhovatele: Fencl Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 548/0 dne 10. 2. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 2. 2000 (usnesení č. 232). Určil zpravodaje: Ing. Petr Hort a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 2. 2000 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 810).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 548/3, který byl rozeslán 19. 5. 2000 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 5. 2000 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 513, usnesení č. 1058).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 292, dokument 292/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (MVDr. Jiří Liška) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 14. 6. 2000 a přijal usnesení č. 86, které bylo rozdáno jako tisk 292/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 6. 2000 a přijal usnesení č. 338, které bylo rozdáno jako tisk 292/1 (schvaluje).
  Zákon Senátem schválen 30. 6. 2000.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 7. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 7. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 7. 2000.

Zákon vyhlášen 9. 8. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 73 pod číslem 242/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Politika agrární

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Státní správa a justice, Těžba a výroba, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, ekologické právo, environmentální politika, označení výrobku, potraviny, přibližování legislativy, rostlinná výroba, uplatňování právních předpisů EUISP (příhlásit)