Sněmovní tisk 443
Vládní návrh zákona o právu autorském - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 11. 1999.
Zástupce navrhovatele: Dostál Pavel.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 208, dokument 208/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Irena Ondrová), Výbor pro evropskou integraci.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 29. 3. 2000 a přijal usnesení č. 181, které bylo rozdáno jako tisk 208/1 (schvaluje).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 29. 3. 2000 a přijal usnesení č. 159, které bylo rozdáno jako tisk 208/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 5. 4. 2000 a přijal usnesení č. 149, které bylo rozdáno jako tisk 208/3 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 4. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 4. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 5. 2000.

Zákon vyhlášen 12. 5. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 36 pod číslem 121/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Právo autorské

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Obchod, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: autorské právo, dokument, literární a umělecké vlastnictví, patentová licence, soukromé právo, umělecké dílo, vlastnictvíISP (příhlásit)