Sněmovní tisk 156
Vládní návrh zákona o veřejných dražbách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 3. 1999.
Zástupce navrhovatele: Císař Jaromír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 156/0 dne 12. 3. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 3. 1999 (usnesení č. 95). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Plachý a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 31. 3. 1999 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 213).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 30. 6. 1999 na 15. schůzi vrácen k projednání výborům (hlasování č. 56, usnesení č. 349).

 • V

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 156/4, který byl rozeslán 18. 10. 1999 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 11. 1999 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 508, usnesení č. 560).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 117, dokument 117/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Mirek Topolánek) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Skalický).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 25. 11. 1999 a přijal usnesení č. 181, které bylo rozdáno jako tisk 117/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 1. 12. 1999 a přijal usnesení č. 188, které bylo rozdáno jako tisk 117/2 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 2. 12. 1999 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 117/3 (záznam z jednání).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 15. 12. 1999 poslancům jako tisk 156/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 15. 12. 1999 poslancům jako tisk 156/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 26, usnesení č. 698).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 1. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 2. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 2. 2000.

Zákon vyhlášen 22. 2. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 10 pod číslem 26/2000 Sb.Související tisk: 157 (Vládní návrh zák., kterým se mění souvis. zákony o dražbách).


Hesla věcného rejstříku: Dražby

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Obchod

Deskriptory EUROVOCu: aukční prodejISP (příhlásit)