Sněmovní tisk 1184
Náv. zák. o zrušení zák. o ochraně zemědělského PF

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Miroslav Beneš, Jiří Drda, Vladimír Doležal, Pavel Hrnčíř) předložila sněmovně návrh zákona 4. 12. 2001.
Zástupce navrhovatele: Beneš Miroslav a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1184/0 dne 5. 12. 2001.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 12. 2001. Vláda zaslala stanovisko 21. 12. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 1. 2002 jako tisk 1184/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Politika agrární, Výstavba

Deskriptory EUROVOCu: cena zemědělské půdy, ochrana půdy, stavební povolení, stavebnictví, zemědělská politika, zemědělská půdaISP (příhlásit)