Usnesení PS č. 2066

k návrhu poslanců Miroslava Beneše a dalších na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon České národní rady č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb. /sněmovní tisk 1184/ - prvé čtení (8. února 2002)

Související sněmovní tisky

1184 Náv. zák. o zrušení zák. o ochraně zemědělského PF




ISP (příhlásit)