Sněmovní tisk 1149
Vl. zák. o vývozu kulturních statků z celního území ES - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 11. 2001.
Zástupce navrhovatele: Dostál Pavel.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 252, dokument 252/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Václav Jehlička) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JuDr. Dagmar Lastovecká), Výbor pro evropskou integraci (Doc.MUDr. Jaroslava Moserová, DrSc.).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 10. 4. 2002 a přijal usnesení č. 120 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 10. 4. 2002 a přijal usnesení č. 131, které bylo rozdáno jako tisk 252/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 4. 2002 a přijal usnesení č. 94, které bylo rozdáno jako tisk 252/2 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 17. 4. 2002 a přijal usnesení č. 132, které bylo rozdáno jako tisk 252/3 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 5. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 5. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 5. 2002.

Zákon vyhlášen 27. 5. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 83 pod číslem 214/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Kultura, Obchod zahraniční

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Kultura, Národní hospodářství, Obchod, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: kontrola vývozu, kulturní dědictví, kulturní majetek, nedovolený obchod, obchod s uměním, ochrana kulturního dědictví, umělecké díloISP (příhlásit)