Sněmovní tisk 37
Návrh zákona o opatřeních ve vztahu k Libyi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 8. 1996.
Zástupce navrhovatele: Zieleniec Josef.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 37/0 dne 23. 8. 1996.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 27. 8. 1996. Určil zpravodaje: RNDr. Jiří Payne a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 11. 1996 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 158).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 2. 1997 na 8. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 2. 1997 na 8. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 2. 1997 na 8. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 254).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/22, dokument 1997/22/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing.  Zdeněk Babka).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 12. 3. 1997 a přijal usnesení č. 1997/10, které bylo rozdáno jako tisk 1997/22/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 3. 1997 na 1997/2. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1997/45).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 3. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 4. 1997.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 4. 1997.

Zákon vyhlášen 11. 4. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 25 pod číslem 78/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Obchod zahraniční, Politika zahraniční

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství, Občan, Obchod, Peněžnictví a pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Libye, mezinárodní právo, Rada bezpečnosti OSN, rezoluce OSNISP (příhlásit)