Sněmovní tisk 31
Návrh zákona o odpadech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 8. 1996.
Zástupce navrhovatele: Skalický Jiří.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/21, dokument 1997/21/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (RNDr. Jitka Seitlová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Jaroslav Jurečka).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 12. 3. 1997 a přijal usnesení č. 1997/5, které bylo rozdáno jako tisk 1997/21/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 12. 3. 1997 a přijal usnesení č. 1997/6, které bylo rozdáno jako tisk 1997/21/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 3. 1997 na 1997/2. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 1997/54).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 26. 3. 1997 poslancům jako tisk 31/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 26. 3. 1997 poslancům jako tisk 31/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 13. 5. 1997 na 11. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 27, usnesení č. 328).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 5. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 5. 1997.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 5. 1997.

Zákon vyhlášen 10. 6. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 44 pod číslem 125/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Obchod, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: nakládání s odpadem, odpad, ochrana životního prostředí, přibližování legislativy, zneškodňování odpaduISP (příhlásit)