Sněmovní tisk 1640
Interpelace poslance Jaroslava Vlčka


Autor: RNDr. Jaroslav Vlček
Adresát: František Benda
Interpelace ve věci výjimky ze základních podmínek ochrany tetřívka obecného
Podáno: 1995-04-03
Odesláno adresátovi: 1995-04-11
Odpověď rozeslána 3.04.1995 jako tisk 1640 A.
Interpelace projednána 25. 5. 1995 na 31. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 678).

Interpelace projednána 27. 6. 1995 na 32. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 709).


ISP (příhlásit)