Sněmovní tisk 1599
Interpelace poslance Tomáše Štěrby


Autor: Ing. Tomáš Štěrba
Adresát: JUDr. Jan Kalvoda
Interpelace ve věci evidence přestupků
Podáno: 1995-03-17
Odesláno adresátovi: 1995-03-21
Odpověď rozeslána 17.03.1995 jako tisk 1599 A.
Interpelace projednána 25. 5. 1995 na 31. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 678).

Interpelace projednána 27. 6. 1995 na 32. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 709).


ISP (příhlásit)