Sněmovní tisk 1597
Interpelace poslankyně Hany Orgoníkové


Autor: Ing. Hana Orgoníková
Adresát: PhDr. Jan Stráský
Interpelace ve věci uskutečňování zákona o drahách
Podáno: 1995-03-16
Odesláno adresátovi: 1995-03-21
Odpověď rozeslána 16.03.1995 jako tisk 1597 A.
Interpelace projednána 20. 4. 1995 na 30. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 643).

Interpelace projednána 25. 5. 1995 na 31. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 678).

Interpelace projednána 27. 6. 1995 na 32. schůzi.
Sněmovna nepřijala k odpovědi usnesení.


ISP (příhlásit)