Sněmovní tisk 1539
Interpelace poslance Jaroslava Vlčka


Autor: RNDr. Jaroslav Vlček
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Interpelace ve věci územního plánu VÚC Jeseníky
Podáno: 1995-02-20
Odesláno adresátovi: 1995-02-24
Odpověď rozeslána 20.02.1995 jako tisk 1539 A.
Interpelace projednána 20. 4. 1995 na 30. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 643).

Interpelace projednána 25. 5. 1995 na 31. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 678).


ISP (příhlásit)