Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Podvýbor pro vědu a vysoké školy

Předseda

prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.

Místopředseda

MUDr. Pavel Bém



ISP (příhlásit)