Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti

Předseda

Mgr. Helena Langšádlová

Místopředseda

PhDr. Jaroslava WenigerováISP (příhlásit)