Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

Předseda

Mgr. Václav Horáček
JUDr. Stanislav Polčák

Místopředseda

PaedDr. Milada Halíková
Otto Chaloupka
Ing. Jaroslav Krupka
Ing. Jiří Petrů

Podvýbor pro cestovní ruch
Podvýbor pro územní rozvoj a financování veřejné správy
Podvýbor pro veřejnou správu a informační systémy
ISP (příhlásit)