Hospodářský výbor
Podvýbor pro podporu malého a středního podnikání

Předseda

Ing. Jaroslav Plachý

Místopředseda

Ing. Karel Sehoř
RSDr. Ladislav UrbanISP (příhlásit)