Hospodářský výbor
Podvýbor pro podporu malého a středního podnikání
Usnesení

č. 1k volbě předsedů (25. září 2002) 
č. 2k volbě ověřovatelů (25. září 2002) 
č. 3k § 44 odst. 3 Jednacího řádu (25. září 2002 podvýboru pro podporu malého a středního podnikání) 
č. 4 (25. září 2002 podvýboru pro podporu malého a středního podnikání) 
č. 5ke garanci nad 150 mil. Kč na čerpání pro Hospodářskou komoru ČR pro informační střediska HK ČR (19. března 2003) 
č. 6k rekodifikaci úpadkového práva v ČR (14. listopadu 2003) 
č. 7k Návrhu na zdokonalení podnikatelského a investorského prostředí: (11. března 2004) 
č. 8k novele zákona o konkurzu a vyrovnání (3. června 2004) 
č. 9k návrhu Koncepce podpory malého a středního podnikání od roku 2005 (3. června 2004) 
č. 10k podpoře malého a středního podnikání (23. září 2004) 
č. 11k projektu “Na vlastní nohy” (10. února 2005) 
č. 12k jejich dosažení. (16. února 2006) ISP (příhlásit)