Pracovní skupina k problematice zvyšování nájmů LČR pod sportovišti
ISP (příhlásit)