Výbor pro životní prostředí
Podvýbor pro suroviny, odpady, obnovitelné zdroje a ochranu klimatu

Předseda

Jan Látka
Ing. Václav Zemek

Místopředseda

Mgr. Tomáš ÚlehlaISP (příhlásit)